Nájomníci

V objekte pôsobia:

DESIGN ENGINEERING, a.s. (architektúra – projektovanie – realizácia – inžiniering)
www.deseng.eu

SLOVTRAVEL, s.r.o. (domáci cestovný ruch)
www.slovtravel.com

SPORT TREND, s.r.o. (predajňa športových potrieb)
www.sporttrend.eu

5Co, sr.o.
STENERGYS, s.r.o.
ARCHITEKTI-DE, s.r.o.