Projekty/VO

Verejné obstarávanie:
Zvýšenie zamestnanosti v území MAS Žiarska kotlina modernizáciou administratívneho centra 33 a prostredníctvom poskytovania inovatívnej služby

Stiahnuť podklady

Záznam z prieskumu trhu