Úvodná stránka

Vitajte na našej webovej stránke!

Administratívne centrum AC33

Projektová činnosť

Vypracovanie projektovej dokumentácie technologických častí vo všetkých stupňoch

projekcia@pum.sk

Kontakt

ADMINISTRATÍVNE CENTRUM AC33
SNP 15/33
965 01 Žiar nad Hronom

PUM, s.r.o.
Š. Moysesa 42/4
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 36 628 344
IČ DPH: SK2021858619
Zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka č. 9503/S
www.pum.sk
pum@pum.sk